Basiscursus Omgevingswet

Basiscursus Omgevingswet De nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

Uitgangspunten van de nieuwe wet zijn: het moet eenvoudiger, efficiënter en beter, maar ook zekerheid voor de burger en dynamiek voor nieuwe initiatieven, met ruimte voor duurzame ontwikkeling en ruimte voor regionale verschillen met een actieve en kwalitatief goede uitvoering.

Om hieraan tegemoet te komen vormen zes instrumenten de kern van de Omgevingswet: de omgevingsvisie (het strategisch plan), het programma (de concrete maatregelen om de gestelde doelen te bereiken), decentrale regelgeving (regels voor de fysieke leefomgeving wordt vastgelegd in één gebiedsdekkende regeling voor gemeente, provincie en waterschap), algemene rijksregels voor activiteiten die sturing op rijksniveau vereisen, de omgevingsvergunning (de toestemming vooraf om een initiatief te mogen realiseren) en het projectbesluit (specifieke besluitvorming over complexe projecten).

Met de Omgevingswet verdwijnen er 26 wetten (4700 artikelen), 120 AMvB’s en 120 Ministeriële regelingen!! De Omgevingswet kent 349 artikelen, vier AMvB’s en circa tien Ministeriële regelingen.

Uniek aanbod:
Wij bieden uw medewerkers/organisatie de kans om in één dag bekend te worden met de Omgevingswet waarbij het accent ligt op:

  • Nut en noodzaak nieuwe regelgeving;
  • Wat zijn de grote veranderingen van de nieuwe regelgeving;
  • Hoe ziet de Omgevingswet er in hoofdlijnen uit;
  • Wat betekent de Omgevingswet voor uw organisatie en waar moet uw organisatie mee aan de slag!

Naast een theoretische kennismaking met de Omgevingswet is er dus ook aandacht voor een praktische vertaling naar uw organisatie en medewerkers.