Cursus Algemene wet bestuursrecht voor handhavers te Assen

28-09-2015

Prender organiseert 17 november de cursus Algemene wet bestuursrecht voor handhavers te Assen.

Deze cursus vergroot jouw kennis van het handhavingsrecht en de jurisprudentie. Deze kennis is onontbeerlijk voor de juiste uitvoering van het handhavingsbeleid van de gemeente.

Inhoud:

In beginsel zijn bestuurorganen verplicht handhavend op te treden tegen illegale situaties. Dit vraagt echter wel om kennis en de juiste toepassing van de instrumenten.

Toezichthouders moeten in staat zijn binnen hun bevoegdheden de relevante informatie te verzamelen om de illegale situatie aan te tonen. Medewerkers handhaving kunnen die informatie niet zonder juridische kennis omzetten in een waterdicht handhavingsbesluit dat in bezwaar en beroep stand houdt. De cursus behandelt de handhavingsprocedure van A tot Z.

Doelgroep:
Handhavers bij overheidsorganisaties die betrokken zijn bij handhavingsprocedures en graag geïnformeerd willen worden over de beleidsmatige en juridische aspecten van de verschillende fasen uit het proces.

Beoogd resultaat
Na afloop van de cursus heb je kennis van:

  • de handhavingsprocedure zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht;
  • de eisen waaraan een handhavingsbeschikking moet voldoen;
  • de mogelijkheden tot het opleggen van een bestuurlijke boete;
  • de taken en bevoegdheden van de toezichthouders;
  • de effectuering van sanctiebeschikkingen, invordering en verjaring;
  • de mogelijkheden om te gedogen;
  • de relevante jurisprudentie.

Docent: drs. A.H. (Arend) Koenes

Duur: 1 dag 

Datum: 17 november 2015 

Locatie: Assen; Drents archief. In het centrum van Assen gelegen, in een prachtig gerestaureerd rijksmonument op loopafstand van het station.

Kosten: €325 ex.btw