Exodus van juridische kennis bij de overheid

22-12-2015

Vergrijzing: een veelgebruikte en daarmee wat uitgeholde term. Maar de consequenties zijn er niet minder om. De realiteit van nu: tweederde van de publieke instellingen verwacht problemen door vergrijzing van het personeelsbestand.

Met name het verlies aan kennis baart zorgen. Er is bijvoorbeeld sprake van een flinke uitstroom van juridisch specialisten. Als hier geen actie op wordt ondernomen, kan dit potentiële kennishiaat de overheid duur komen te staan.

Tot nu toe doet de overheid ogenschijnlijk niet veel om de exodus van kennis op te vangen. Volgens de helft van de juristen die op dit moment werkzaam zijn bij een overheidsinstelling ondernemen werkgevers onvoldoende actie om het wegvloeien van juridische kennis op te vangen of te voorkomen. Dat blijkt uit een recente inventarisatie door Brunel. Daaruit wordt ook duidelijk dat eenderde van de leidinggevenden binnen de overheid dit probleem (nog) niet onderkent.

Uitstroom van een generatie, hoe erg is dat eigenlijk? Kwantitatief levert de pensioen-exodus geen problemen op. De overheid moet immers bezuinigen richting een compacte organisatie, ergo met minder mensen de klus klaren. En elke organisatie is gebaat bij een regelmatige, gezonde verversing van de bestaande workforce. Maar daar zit nu juist het probleem. Van die verversing is bij de overheid het laatste decennium geen sprake geweest. De huidige generatie juridisch specialisten zit al geruime tijd op zijn/haar post en de jongere werknemers die hen gaandeweg zouden moeten vervangen, zijn vertrokken wegens gebrek aan doorgroeimogelijkheden en ontwikkelperspectief. Dus als deze huidige, zeer ervaren generatie straks de aktetas aan de wilgen hangt, stroomt er veel kennis ineens weg, zonder dat deze wordt vervangen. Voor gespecialiseerde, juridische functies staat binnen de overheid nog geen nieuwe, kwalitatief geschikte generatie klaar.

Deze ontwikkelingen brengen vervelende risico’s met zich mee voor de overheid. Denk aan gevolgen van besluiten die zonder voldoende juridische capaciteit niet volledig doordacht en beoordeeld op mogelijke juridische implicaties zijn genomen. Of bezwaren die te laat worden afgehandeld, met grote financiële (schade)claims als risico. Zeker nu er de komende jaren veel op het gebied van wet- en regelgeving verandert, zal de behoefte aan juridische expertise eerder toe- dan afnemen.

Bron: Binnenlands bestuur