Neemt een leven lang leren onder werkenden toe?

24-01-2021

Door toenemende globalisering, robotisering en tal van technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt. Een leven lang leren is nodig om bij te blijven met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het verhogen van de scholingsdeelname van werken

Tot een daadwerkelijke verhoging heeft dit echter nog niet geleid. 4 op de 10 werkenden hadden in 2017-2018 een opleiding of een cursus gevolgd; evenveel als in de jaren ervoor. De scholingsdeelname van 55-plussers en vrouwelijke zelfstandigen is wel toegenomen. Bij middelbaar opgeleiden en vrouwen in loondienst nam die juist wat af. Meestal wordt de scholing volledig door de werkgever betaald. Vooral werknemers met een sterke positie op de arbeidsmarkt (vast contract, voltijd dienstverband) volgen scholing vaak op kosten van de werkgever.

Aandeel werkenden dat scholing volgt, neemt niet toe

Vergeleken met andere EU-landen ligt de scholingsdeelname in Nederland relatief hoog (Maslowski 2019). Figuur 1 geeft cijfers voor Nederland, uitgesplitst naar werkenden (dat zijn werknemers en zelfstandigen samen) en niet-werkenden. Van de werkenden uit 2018 had 39% in de 2 jaar voorafgaand aan de meting scholing gevolgd. Het ging daarbij om opleidingen of cursussen die van belang zijn voor hun werk of beroep, dus niet om cursussen die men puur uit hobby of interesse heeft gevolgd. Het aandeel dat dit in 2017-2018 heeft gedaan, week niet af van dat in voorafgaande jaren, met uitzondering van 2003-2004: toen lag dit aandeel 6 procentpunten hoger. Werkenden scholen zich vaker dan werkzoekenden, en die doen dat weer vaker dan niet-werkenden die geen werk zoeken.