Cursus wijzigingen vergunningvrij bouwen. Vanaf € 149,- pp.

Update wijzigingen vergunningvrij bouwen

Doel van de cursus:

Het doel van deze cursus is om de deelnemers volledig op de hoogte te brengen van de gewijzigde regels ten aanzien van het vergunningvrij bouwen onder de Wabo.

Voor wie? 

Deze cursus is interessant voor vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en beleidsmedewerkers, die in de dagelijkse praktijk regelmatig te maken hebben met de regels rondom vergunningvrij bouwen.

Deze cursus gaat in op de wijzigingen op het gebied van vergunningvrij bouwen. Ook wordt aandacht besteed aan de aanpassingen in het tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan en in de zogenaamde kruimelgevallenlijst zoals die per 1 november 2014 in werking zijn getreden.

Inhoud:

Op 1 november 2014 zijn de regels omtrent vergunningvrij bouwen aangepast, zoals aangegeven in Bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor). Tijdens deze praktijkgerichte cursus besteden we uitgebreid aandacht aan de wijzigingen op vergunningvrij bouwen. 

Behalve de veranderingen in de regels voor vergunningvrij bouwen, gaan we ook in op andere wijzigingen in Bijlage II, zoals de nieuwe definiëring van het achtererfgebied en de regeling rondom mantelzorgwoningen.

Er is uit ervaring gebleken dat er veel vragen bestaan over de zogenaamde kruimelgevallen, die ook in Bijlage II van het Bor zijn opgenomen. In de kruimelgevallenregeling wordt aangegeven of een afwijking van het bestemmingsplan kan worden verleend met de reguliere Wabo-procedure in plaats van met de uitgebreide procedure. Hoewel het strikt genomen in die gevallen niet om vergunningvrije mogelijkheden gaat, wordt ook dit deel van Bijlage II Bor behandeld, voor zover de regeling is gewijzigd per 1 november 2014.

Docent: drs. A.H. (Arend) Koenes, als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Duur: 1 dag 

Heeft u interesse laat het ons weten via onderstaand formulier.