Veiligheidsinspectie bestaande woninginstallaties NEN 8025. Vanaf € 149,- pp.

Deze cursus, ook wel woning apk genoemd, is specifiek samengesteld voor medewerkers bouw- en woningtoezicht, bouwinspecteurs en voor medewerkers van woningcorporaties.

Aanleiding:

Tot in de jaren ‘90 werden de woninginstallaties periodiek door de energiebedrijven op veiligheid gecontroleerd. Deze keuring is sinds de privatisering van deze nutsbedrijven verdwenen en de verantwoordelijkheid ligt sindsdien bij de woningeigenaar. Wettelijk is dus de eigenaar van het pand, gebouw of woning nu zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektro-. gas- en water technische voorzieningen en installaties. De gemeente is verplicht om toe te zien op de minimale eisen vanuit het Bouwbesluit. 

Hoe vaak is er wat mis? 

Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de woninginstallaties niet voldoet aan de minimale eisen van bouwbesluit bestaande bouw. Met deze installaties en voorzieningen is vaak wat mis, waardoor er brand, waterschade, vrijkomen van koolmonoxide en allerlei andere veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan. Recentelijk zijn er diverse incidenten geweest die te wijten zijn aan gebrek aan onderhoud of foutieve aanpassingen van installaties. 

Brandweer: 

De brandweer waarschuwt nu in een landelijke campagne (2-2-2016) voor de gevaren van koolmonoxide. Niet alleen bij oude slecht onderhouden cv-ketels en geisers is er een risico: moderne verwarmingsketels blijken bij bijna de helft van de ongevallen de oorzaak te zijn. 

Gemeentelijk bouw- en woningtoezicht: 

De gemeente is wettelijk verplicht toe te zien dat gebouwen voldoen aan de minimale eisen als gesteld in het Bouwbesluit 2012. Risicovolle situaties worden bijvoorbeeld ook aangetroffen bij: 

 • Kamerverhuurpanden
 • Huisjesmelkers
 • Illegale bewoning
 • Gekraakte panden
 • Achterstallig onderhoud
 • etc.  

Maar wat is nu het kennisniveau van de ambtenaar bouw- en woningtoezicht of opzichter over dit onderwerp? Vanuit de opleiding bouwkunde is installatietechniek vaak een onderbelicht onderwerp, vooral het kunnen beoordelen van een installatie, goed of fout? Direct gevaar of een aandachtspunt? Waar baseer je je oordeel op als bouwinspecteur? In deze 1-daagse cursus krijg je voldoende theorie en praktijkvoorbeelden om middels een inspectie een onderbouwde rapportage op te kunnen maken. 

Cursusinhoud: 

 • Geschiedenis van de Nederlandse woninginstallaties;
 • Wetgeving;
 • Achtergrond van de NEN 8025;
 • Inspectieomvang en inspectieonderdelen gas, elektra en water;
 • Inspectiemethode;
 • Inspectiefrequentie en -omvang;
 • Gebruik van meetinstrumenten
 • Methode van verslaglegging;
 • Adviseringen op basis van de verslaglegging;
 • Praktijk op basis van fotovoorbeelden in de vorm van een workshop. 

Doelgroep: 

De cursus is bestemd voor: 

 • Medewerkers bouw- en woningtoezicht,
 • Bouwinspecteurs 
 • Medewerkers van woningcorporaties.
 • Vastgoedeigenaren
 • Verhuurders 

Datum: nnb

Duur: 1 dag 

Locatie: nnb

Kosten: 349,00 euro ex BTW 

Incompany: Vraag naar de mogelijkheden. Vanaf 6 personen al interessant.

Meld u hier aan: