(Opfris) cursus Algemene wet bestuursrecht voor handhavers en toezichthouders.

Een 1-daagse praktijkgerichte opfriscursus specifiek samengesteld voor handhavers & toezichthouders. Een onmisbare update voor elke handhaver en toezichthouder omdat actuele jurisprudentie uitgebreid aan bod komt.

 • Praktijkgericht
 • Actueel
 • Op maat
 • Voor elke toezichthouder

Aanleiding:

Kennis van de Algemene wet bestuursrecht is voor alle medewerkers van een overheidsorganisatie noodzakelijk.

Maar wat is nu uw huidige kennisniveau? Bent u goed op de hoogte van de recente ontwikkelingen en jurisprudentie? 

Past u de Algemene wet bestuursrecht nog altijd juist toe?

 • Wie is overtreder?
 • Welke bevoegdheden heeft u als toezichthouder?

Kennis van actuele jurisprudentie en een stevige basiskennis zijn vereist om het werk als toezichthouder naar behoren te kunnen uitvoeren.

Inhoud:

De inhoud van deze 1- daagse cursus zal worden afgestemd op uw werkzaamheden binnen uw organisatie. De cursus zal sterk praktijkgericht zijn, zodat u er direct profijt van heeft tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden. Voorafgaand en tijdens de cursusdag  is er ruimschoots de mogelijkheid om eigen cases in te brengen.

Toezichthouders moeten in staat zijn binnen hun bevoegdheden de relevante informatie te verzamelen om de illegale situatie aan te tonen. Medewerkers handhaving kunnen die informatie niet zonder juridische kennis omzetten in een waterdicht handhavingsbesluit dat in bezwaar en beroep stand houdt.

Doelgroep:

Samengesteld voor handhavers en toezichthouders werkzaam bij omgevingsdiensten, gemeenten en rijksinspecties. Medewerkers die betrokken zijn bij toezicht en handhavingsprocedures en graag geïnformeerd willen worden over de praktische, beleidsmatige en juridische aspecten van de verschillende fasen uit het proces. ( Wabo, Bor en Mor, Wro, Wm, Woningwet, Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet, APV ).

Programma:

 • Actuele jurisprudentie
 • Praktijkgerichte cases
 • Doel en structuur Algemene wet bestuursrecht.
 • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 • De taken en bevoegdheden die je als toezichthouder hebt.
 • De procedurele aspecten van bezwaar, beroep en hoger beroep.
 • De bestuursrechtelijke  handhavingsmiddelen (o.a. last onder bestuursdwang, dwangsom en bestuurlijke boete) en de bestuurlijke strafbeschikking.
 • Overtreding en overtreder
 • Rechtsbescherming
 • Relatie bestuursrecht en strafrecht.

Resultaat:

Certificaat van deelname. Verwerven van actuele kennis en inzicht in de huidige Algemene wet bestuursrecht en de toepassing in je eigen werksituatie.

Opleidingsniveau:

Hbo, de opleiding is echter ook geschikt voor wo-geschoolden; voor mbo-geschoolden is de cursus geschikt bij ervaring op het vakgebied.  

Werkwijze:

Theorie wordt afgewisseld met voorbeelden uit je dagelijkse praktijk.   

Docent: drs. A.H. (Arend) Koenes, als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.   

Duur: 1 dag   

Datum: Volgt

Locatie: nnb

Kosten: € 349 ex.btw  

Incompany: Vraag naar de mogelijkheden. Vanaf 6 personen al interessant